عوارض ایمپلنت و مزایای ایمپلنت

عوارض ایمپلنت ها چه هستند؟

5.عارضه های مرتبط با پروتز

پورسلین های تاج ها یا پل ها که روی ایمپلنت ها قرار می گیرند می توانند بشکنند. شکستگی های جزئی پورسلین(قطعات ریز) در ایمپلنت ها شایع ترند تا در دندان های طبیعی، به علت عدم قدرت جذب ضربه بین ایمپلنت و استخوان. شکستگی تاج ها، پل ها، پیچ پروتز یا شل شدن پیچ ها به ندرت اتفاق می افتند و در کم تر از ده در صد موارد گزارش شده اند. به طور معمول این نوع عارضه در بیماران مبتلا به عادات پارافانکشنال( clinchers or bruxers) یا انسداد ناپایدار است، و همچنین با انواع دیگری از overload.


مزایای ایمپلنت ها چه می باشد؟

1. یک پل ثابت متکی بر ایمپلنت به طور معمول راحت است و احساس دندان های طبیعی را می دهد.

2. پروتز متحرک جایگزین برخی یا همه ی دندان ها می شود هم چنین می تواند سطح بالایی از راحتی را فراهم کند و به خوبی روی ایمپلنت ثابت شود.

3.دندان های سالم مجاور لازم نیست برای متصل شدن به پل آماده شوند.

مهم ترین مزایای استفاده از ایمپلنت های دندانی

1- ایمپلنت دندانی با بافت استخوان فک پیوند می خورد.

2- ایمپلنت دندانی در عین احیاء عملکرد های مطلوب دندان، باعث حفظ ساختار دندان های مجاور می شود که همین عامل در بلند مدت به حفظ ساختار فک و صورت شما کمک می کند.

3- ایمپلنت دندانی لبخندتان را حفظ می کند.
حفظ عملکرد مناسب دندان در کنار زیبایی لبخند، نتیجه استفاده از راهکار ایمپلنت-پروتز است که همانند یک دندان طبیعی عمل می کند.

4- در زمان صحبت کردن، خندیدن و جویدن احساس راحتی بیشتری خواهید داشت.
دندان های مصنوعی (نوع سنتی) صفحات کاملی دارند که معمولا سبب ایجاد نقاط فشار، مشکل در تکلم و سایر ناراختی ها برای بیمار می شوند. در استفاده از ایمپلنت های دندانی بیمار با هیچ یک از این مشکلات مواجه نخواهد شد.

5-یکی از مهم ترین مزایای ایمپلنت این است که دندان های طبیعی شما نیازی به تراشیده شدن ندارند.

در بریج به روش سنتی، دندان های سالم که در مجاورت محل بی دندانی قرار دارند، تراشیده می شوند تا بتوان از آن ها به عنوان پایه برای بریج استفاده کرد اما زمانی که از ایمپلنت برای پر کردن فضای خالی بین دو دندان استفاده می کنیم هیچ آسیبی به دندان های سالم مجاور وارد نمی شود.

مزایای ایمپلنت