روش استفاده از نخ دندان

مرحله اول

يك تكه نخ دندان به اندازه تقريبي 30 الي 40 سانتيمتر ميبريم .به طوري كه بعد از گره زدن دو سر نخ دندان حلقه اي تشكيل شود كه اين حلقه نخ به درستي در بين انگشتان دو دست قرارگيرد و تسلط كافي به نخ دندان داشته باشيم .

flossing1

مرحله دوم

مطابق تصويرزیر حلقه نخ دندان را در لاي انگشتان به صورتي ميگيريم كه انگشتان شست و سبابه آزاد باشد. حركت انگشتان جهت سهولت در کار با نخ دندان خیلی مهم است. از انگشتان شست جهت استفاده در دندان های فک بالا و از انگشتان سبابه جهت پاک کرن دندان های پایین استفاده کنید.

flossing2

مرحله سوم

نخ دندان را به آرامی به دور هر دندان بلغزانید و در حین انجام این کار نخ را محکم و کشیده نگه دارید. نخ را به صورت منحني دور دندان گرد كنيد و به آرامي آن را تا زير ناحيه آزاد لثه ببريد و به سمت بالا حركت دهيد. اين حركت را دو يا سه بار تكرار كنيد.

flossing3