حقایقی در مورد دندان های از دست رفته

حقایقی در مورد دندان های از دست رفته

از دست دادن یک یا چند دندان شروع دوره ای از مشکلات است که ممکن است عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. از بین رفتن قدرت جویدن و عدم توانایی برای بهره مندی از یک رژیم غذایی کامل و مفید به همراه از دست دادن لبخند زیبا، از مهم ترین پیامد های این مسئله می باشد.
موضوع مهم تری که در بطن آن نهفته است، تحلیل استخوان فک است که به مرور زمان رخ می دهد.
در یک دندان سالم، ریشه دندان نیروهای وارده هنگام جویدن را به استخوان فک منتقل می نماید که باعث می شود دندان و استخوان فک، سالم و محکم باقی بمانند. با از دست رفتن یک یا چند دندان، این انتقال نیرو دیگر به طور کارآمد وجود نخواهد داشت و در دراز مدت استخوان فک به تدریج تحلیل می رود و دچار آتروفی می شود. علاوه بر این از دست دادن یک دندان در بلند مدت باعث ایجاد تغییراتی در ساختار دندان های مجاور خواهد شد که این تغییرات نامطلوب عملکرد دندان ها را دچار چالش می کنند.
راه حل های سنتی برای جایگزینی دندان از دست رفته، روکش (بریج)، دست دندان کامل و یا پارسیال می باشند که همگی به صورت کوتاه مدت مشکل را از جنبه زیبایی حل می کنند ولی راه حل موثری برای کاهش سرعت تحلیل توده استخوان و جلوگیری از آسیب دیگر دندان ها نمی باشند.
ضمن اینکه برای استفاده از روکش، همیشه یک یا دو دندان سالم به عنوان پایه روکش مورد استفاده قرار می گیرد که خود می تواند احتمال پوسیدگی و مشکلات ریشه را در آن افزایش دهد.