ایمپلنت چیست؟

ایمپلنت یک پیچ است،معمولا از تیتانیوم ساخته می شود،که برای جایگزینی دندان از دست رفته استفاده می شود. ایملنت در فک پیچیده می شود و یک پایه ی محکم برای تاج، پل یا پروتز های دندانی دیگر که جایگزین یک یا چند دندان از دست رفته می شود، فراهم می کند.

ایمپلنت چیست

ایمپلنت چیست (2)

روند ادغام ایمپلنت چیست؟

بعد از این که ایمپلنت قرار داده شد، استخوان اطراف آن در تماس با سطح ایمپلنت رشد میکند و به آن می چسبد.این فرایند متصل شدن Osseointegration نامیده می شود. اگر Osseointegration برقرار نشد یا شکست خورد، ایمپلنت سست میشود و میشکند.


کار ایمپلنت ها چیست؟

از ایمپلنت ها برای ثابت کردن تاج و پل استفاده می شود، یا یک پروتز است که جایگزین یک یا چند دندان از دست رفته می شود. هدف بهبود سلامت شما، عملکرد جویدن و زیبایی ظاهر است.

ایمپلنت چیست (3)

ایمپلنت چیست (4)

گزینه های درمان برای جاگزینی یک دندان چیست؟

گزینه های متعددی برای جاگزینی یک دندان وجود دارد. اما همه ی آن ها شامل ایمپلنت نمی شود.
گزینه های درمان برای جاگزینی دو دندان یا بیشتر چیست؟

گزینه های متعددی برای جایگزینی دو دندان یا بیشتر وجود دارد. همه ی آن ها شامل ایمپلنت نمی شود.

ایمپلنت چیست (8)


گزینه های درمان برای جاگزینی همه ی دندان ها چیست؟